Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project

Mục tiêu của dự án là gì?

Sản phẩm, dịch vụ nào được cung cấp?

Ai là những người tham gia chính?

Dự án bắt đầu và kết thúc khi nào?

Dự án sẽ được thực hiện ở đâu?

Tại sao lại đề xuất dự án?

Những khó khăn, rủi ro dự án có thể gặp phải?

 

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 1

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 1

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 2

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 2

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 3

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 3

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 4

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 4

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 5

Bài giảng Quản lý dự án bằng MS Project - Chương 3: Quản lý dự án bằng MS Project trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt92 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_ly_du_an_bang_ms_project_chuong_3_quan_ly_du_.ppt
Tài liệu liên quan