Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung

Kĩ năng miền ứng dụng:

Công nghệ thông tin

Tri thức kĩ thuật cơ sở về hệ thông tin

Phát triển hệ thống thông tin

Tri thức về ngành công nghiệp

 

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 1

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 1

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 2

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 2

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 3

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 3

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 4

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 4

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 5

Quản lí dự án công nghệ thông tin - Kĩ năng quản lí chung trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf33 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1255 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfquan_li_du_an_cong_nghe_thong_tin_ki_nang_quan_li_chung.pdf
Tài liệu liên quan