Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu

Vấn đề nghiên cứu:

nguyên tắc tổ chức lớp liên kết dữ liệu với các thuật toán để đạt được độ tin cậy và hiệu quả truyền tin giữa 2 máy trạm liền kề.

giao thức, phương pháp dò tìm và xử lý lỗi của lớp này.

 

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 5

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Lớp liên kết dữ liệu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt62 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1533 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mang_may_tinh_chuong_4_lop_lien_ket_du_lieu.ppt
Tài liệu liên quan