Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

Mã hoá

• Dù thông tin lưu trữ ở đâu cũng cần có quy luật để hiểu nó → mã hoá

• Ví dụ

• Mã SV : 14K4081111

• 14K : vào trường năm 2014

• 408 : mã ngành Hệ thống thông tin quản lý

• 1111 : số hiệu sinh viên

• Phòng B3.2 (Nhà B - tầng 3 - phòng 2)

• Biển số xe,

• Mã hoá phải rõ ràng và đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf21 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_3_bieu_dien_thong_tin_tron.pdf
Tài liệu liên quan