Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn

Khái niệm cơ bản

• Giữa các yếu tố luôn có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau

• Năng suất lao động tăng lên làm cho giá thành sản phẩm giảm đi

• Vốn đầu tư cho trang thiết bị tăng lên thì năng suất lao động sẽ tăng lên

• Quan hệ hàm - hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là phụ thuộc hàm số nếu tồn tại f sao cho Y = f(X) tức là khi đại lượng X biến đổi thì theo một quy tắc nào đó có thể xác định được giá trị đại lượng Y tương ứng

• Quan hệ thống kê - hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là phụ thuộc thống kê nếu mỗi giá trị của X có thể xác định được quy luật phân phối xác suất có điều kiện của Y: F(y/X=x) = P(Y>y/X=x)

 

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 10: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf38 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_10_phan_tich_hoi.pdf
Tài liệu liên quan