Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan

Các giao thức dùng để xác định người dùng nào được quyền sử dụng kênh truyền đa truy cập thuộc vào lớp con của Lớp Liên kết dữ liệu, được gọi là lớp Điều khiển truy cập (Media Access Control – MAC)

Lớp này có vai trò quan trọng trong mạng LAN, là một mạng sử dụng kênh đa truy cập làm nền tảng truyền tin, khác với mạng WAN, sử dụng liên kết điểm-nối-điểm ngoại trừ thông tin vệ tinh

 

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 5

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lớp điều khiển truy cập mạng và các hệ thống mạng liên quan trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt118 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1189 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mang_may_tinh_chuong_5_lop_dieu_khien_truy_cap_man.ppt
Tài liệu liên quan