Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính

Von Neumann chia hoạt của máy tính thành 5 thành phần chính là:

- CPU (Bộ xử lý trung tâm) – Là thành phần chính của máy tính, đây là nơi

sẽ thực hiện các phép tính số học và logic của quá trình xử lý thông tin, đồng

thời là nơi sinh ra các tín hiệu để đồng bộ và điều khiển toàn bộ mọi hoạt động

của máy tính.

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 1

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 1

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 2

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 2

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 3

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 3

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 4

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 4

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 5

Đề cương ôn tập môn học cấu trúc máy tính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf50 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_tap_mon_hoc_cau_truc_may_tinh.pdf
Tài liệu liên quan