Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows

Hệ điều hành là một chương trình chạy trên máy tính, dùng điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính.

Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

 

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 1

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 1

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 2

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 2

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 3

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 3

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 4

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 4

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 5

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Hệ điều hành Windows trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt91 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_he_dieu_hanh_chuong_2_he_dieu_hanh_windows.ppt
Tài liệu liên quan