Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo

Các nội dung luyện tập

1. Dữ liệu, nhập xuất dữ liệu, biểu thức, các phép

toán

2. Hàm có sẵn (trong thư viện) hoặc hàm tự viết,

truyền tham trị / tham chiếu

3. Cấu trúc lặp

4. Cấu trúc lựa chọn

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp - Nguyễn Thị Phương Thảo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_bai_6_luyen_tap_cac_bai_tap_tong.pdf
Tài liệu liên quan