Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1

Các ưu điểm của Pascal và yêu cầu hệ thống:

- Pascal là do Niklaus Wirth phát triển dựa trên Algol năm 1970, nó là ngôn ngữ lập trình có

cấu trúc. Pascal phù hợp với các dạng bài toán kỹ thuật và dễ diễn tả các sơ đồ thuật toán,

phù hợp cho việc giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học.

- Với các phiên bản khác nhau của Pascal nó có thể dùng trong các hệ điều hành DOS,

Window cà cũng có một số hệ điều hành dùng Pascal để viết (như Macintosh).

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 1

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 1

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 2

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 2

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 3

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 3

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 4

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 4

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 5

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal 1 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf36 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_nhap_mon_tin_hoc_phan_3_ngon_ngu_lap_trinh_pascal.pdf
Tài liệu liên quan