Hệ thống tên miền (DNS)

Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi

tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều

thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia.

Hệ thống tên miền (DNS) trang 1

Hệ thống tên miền (DNS) trang 1

Hệ thống tên miền (DNS) trang 2

Hệ thống tên miền (DNS) trang 2

Hệ thống tên miền (DNS) trang 3

Hệ thống tên miền (DNS) trang 3

Hệ thống tên miền (DNS) trang 4

Hệ thống tên miền (DNS) trang 4

Hệ thống tên miền (DNS) trang 5

Hệ thống tên miền (DNS) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfhe_thong_ten_mien_dns.pdf
Tài liệu liên quan