Giáo trình Sưu tầm thủ thuật

Trong đó dòng IconArea_Image= bạn đánh đường dẫn đến hình mà bạn muốn nó xuất hiện trong

folder, bạn nên đánh đường dẫn ngắn như tôi thì hơn , và nhớ là đánh luôn cả đuôi của nó.

• Dòng IconArea_Text=0x000000FF qui định màu font chữ trong folder,trong ví dụ màu chữ của tôi là

màu đỏ ,bạn chỉ nên thay đổi dãy số sau chữ “ x” với các màu :

o 000000 là màu đen là màu mặc định , FFFF00 : màu xanh dương . Bạn có thể tự tìm thêm.

• Sau đó lưu lại file với tên desktop.ini (nhớ .ini là đuôi file chứ không phải là tên), bây giờ bạn có thể dán

file này kèm ảnh nền của bạn (ví dụ của tôi là hình ips_fukada_kyoko152.jpg) vào bất kì folder nào mà

 

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 1

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 1

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 2

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 2

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 3

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 3

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 4

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 4

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 5

Giáo trình Sưu tầm thủ thuật trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf61 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_suu_tam_thu_thuat.pdf