Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

Đồ thị trong Excel

• Đồ thị trong Excel biểu diễn về hướng thay đổi của dãy số liệu, dạng của dãy số liệu và so sánh các dãy số

liệu với nhau

• Chúng ta có thể vẽ đồ thị nằm trong cùng bảng dữ liệu hoặc riêng biệt một Chart sheet

• Đồ thị được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính.

Do đó, khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi tương ứng theo

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 10: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf15 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_10_ve_do_thi_le_viet_man.pdf
Tài liệu liên quan