Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0

Trước khi tìm hiểu mối quan hệ này, bạn biết rằng Visual Basic 6.0 (VB 6.0) được xây

dựng bởi tập đoàn Microsoft. Hiện này VB 6.0 đã được thay thế bởi VB.NET, tuy nhiên VB

6.0 vẫn là phần mềm được nhiều nhà lập trình sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. VB 6.0

mạnh mẽ hơn người anh em VBA vì VB 6.0 là ngôn ngữ lập trình hoạt động mang tính độc

lập. Nhìn chung nội dung, cấu trúc, mã lệnh trong thủ tục của VB 6.0 và VBA

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 1

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 1

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 2

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 2

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 3

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 3

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 4

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 4

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 5

Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf27 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1520 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdflien_ket_giua_excel_voi_visual_basic_60.pdf