Thực hành Linux

Cygwin là một môi trường giống nhưLinux cho Window.Nó bao gồm hai phần:

• Một DLL (cygwin1.dll) cung cấp các chức năng của Linux API.

• Một tập các công cụ,cung cấp cách nhìn và cảm giác nhưLinux.

Thực hành Linux trang 1

Thực hành Linux trang 1

Thực hành Linux trang 2

Thực hành Linux trang 2

Thực hành Linux trang 3

Thực hành Linux trang 3

Thực hành Linux trang 4

Thực hành Linux trang 4

Thực hành Linux trang 5

Thực hành Linux trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf164 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfthuc_hanh_linux.pdf
Tài liệu liên quan