Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng

Để bảo mật tài liệu, các bạn có thể lựa chọn cách đặt mật khẩu. Đế thực hiện điều này,

những phần mềm và công cụ sau sẽ có ích cho bạn .

Folder Lock

Folder Lock là một chương trình bảo mật file nhanh, có thể bảo vệ bằng password, khóa,

ẩn hay mã hóa mọi số lượng file, thư mục, đĩa, tranh ảnh hay tài liệu chỉ trong vài giây

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 1

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 1

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 2

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 2

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 3

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 3

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 4

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 4

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 5

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1290 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfnhung_thu_thuat_khoa_tap_tin_thu_muc_nhanh_chong.pdf
Tài liệu liên quan