Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam

Mảng gốc

 Trong C/C++ cho phép khai báo danh sách

các phần tử đơn giản hơn (so với vector)

 Cú pháp: [];

 Ví dụ:

 int a[10];

 double d[100];

 int b[] = {9,8,7,6,5};

 double f[] = {1.5, 1.6, 3.0};

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 1

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 2

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 2

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 3

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 3

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 4

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 4

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 5

Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_dai_cuong_bai_8_bai_tap_ve_string_va_mang_truo.pdf
Tài liệu liên quan