Các hàm trong excel

Một số lưu ý khi sửdụng ngàythángvà thời giantrong Excel:

• Excelhỗi trợ tínhtoánngàytháng cho Windows và Macintosh.Windows dùng

hệ ngày bắt đầutừ1900. Macitoshdùnghệ ngàybắtđầutừ 1904.Tàiliệu

này được diễn giải theo hệ ngày1900 dành cho Windows.

• Hệ thống ngày giờ Excel phụthuộcvào thiếtlậptrong RegionalOptions của

Control Panel.Mặc định làhệ thốngcủa Mỹ "Tháng/Ngày/Năm"(M/d/yyyy).

Bạn có thểsửa lại thànhhệ thốngngàycủaVN "Ngày/Tháng/Năm"

(dd/MM/yyyy)

Các hàm trong excel trang 1

Các hàm trong excel trang 1

Các hàm trong excel trang 2

Các hàm trong excel trang 2

Các hàm trong excel trang 3

Các hàm trong excel trang 3

Các hàm trong excel trang 4

Các hàm trong excel trang 4

Các hàm trong excel trang 5

Các hàm trong excel trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf74 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1106 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfcac_ham_trong_excel.pdf