Bài tập môn Microsoft Word

Khi gõ văn bản nên dùng một Font chữ rõ ràng, dễ đọc. Khi mới tập goc nên có quan niệm “chậm mà đúng còn hơn nhanh mà sai”

 Khi trình bày một văn bản, bạn nên nhập thô văn bản trước, sau đó mới tiến hành định dạng và trang trí để hoàn chỉnh văn bản. Không nên kết hợp vừa gõ vừa định dạng văn bản, vì như vậy sẽ làm chậm “tiến độ” và mất nhiều thưòi gian hơn để chỉnh sửa văn bản nhiều lần theo ý muốn. Khi thực hiện định dạng, trang trí, nên dùng các tổ hợp phím nóng, trường hợp không có phím nóng (hoặc quên) thì mới dùng chuột vid thao tác bằng chuột làm mất nhiều thời gian.

 Luôn phải canh lề tự động để hai biên văn bản trên đường thẳng (Justify). Khi gõ văn bản, chỉ gõ Enter khi kết thúc một đoạn văn, còn mỗi dòng Word tự động xuống hàng và canh lề, nếu hết trang thì Word sẽ tự động sang trang mới tiếp theo.

 

Bài tập môn Microsoft Word trang 1

Bài tập môn Microsoft Word trang 1

Bài tập môn Microsoft Word trang 2

Bài tập môn Microsoft Word trang 2

Bài tập môn Microsoft Word trang 3

Bài tập môn Microsoft Word trang 3

Bài tập môn Microsoft Word trang 4

Bài tập môn Microsoft Word trang 4

Bài tập môn Microsoft Word trang 5

Bài tập môn Microsoft Word trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc17 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docbai_tap_mon_microsoft_word.doc
Tài liệu liên quan