Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính

Giới thiệu

ENIAC (Electronic Numerical Intergator and Computer)

- Là máy tính điện tử đầu tiên (gọi tắt là máy tính)

- Ra đời năm 1946 bởi John Mauchly và John Presper Eckert ở Đại học Pennsylvania

- Nặng 30 tấn

- Kích thước 140m2

- Thực hiện được 5000 phép cộng/giây

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 5

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 2: Cấu trúc máy tính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf37 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_co_so_chuong_2_cau_truc_may_tinh.pdf
Tài liệu liên quan