Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel

 Khởi động Microsoft Excel

◦ Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình

◦ Hoặc chọn Start  All Programs  Microsoft Office 

Microsoft Excel 2010.

 Kết thúc Microsoft Excel

◦ Chọn biểu tượng Office buton ở góc trên bên trái màn hình 

Close.

◦ Chú ý: Nếu tệp chưa được ghi, máy yêu cầu ghi lại trước khi kết thúc.

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Các hàm thông dụng trong excel trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf42 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_dai_ung_dung_chuong_1_cac_ham_thong_dung_trong.pdf
Tài liệu liên quan