Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ

Cùng với sựphát triển nhanh chóng của khoa học kỹthuật, ngành xây dựng bản đồcũng

phát triển vượt bậc và có nhiều thành tựu to lớn. Bản đồgiấy đã dần được thay thếbằng bản đồ

sốcông nghệcao, với đầy đủnhững thông tin cần thiết và chính xác. Ngày nay, bản đồlà công

cụkhông thểthiếu trong nhiều lĩnh vực của khoa học và đời sống kinh tếxã hội, đặc biệt là

trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên, quá trình xây dựng hệthống cơ

sởdữliệu bản đồlại là một quá trình lâu dài, đòihỏi có sự đầu tưlớn vềkinh tếvà kỹthuật. Để

giúp người đọc hiểu rõ hơn vềquá trình này, chương này giới thiệu khái quát những khái niệm

cơbản vềmột sốloại bản đồthông dụng trong ngành địa chính nước ta, sau đó đi sâu vào

những vấn đềliên quan đến xây dựng cơsởdữliệu bản đồ, bao gồm quá trình xây dựng hệquy

chiếu và hệtoạ độquốc gia; áp dụng hệthống định vịtoàn cầu; bản đồsố, tổchức dữliệu bản

đồsốvà các phương pháp xây dựng bản đồsốtừsốliệu đo, sốhoá bản đồ, và từ ảnh viễn thám.

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng vẽ bản đồ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf137 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_ve_ban_do.pdf
Tài liệu liên quan