Công nghệ ghép kênh cấp cao

Để ghép kênh cần phải đồng bộ một cách hợp lý tần số và pha của từng

tín hiệu số: Hiện có các kiểu phương pháp ghép kênh như sau: phương

pháp ghép kênh đồng bộ và phương pháp ghép kênh không đồng bộ.

Trong ghép kênh đồng bộ các bit được xen theo thứ tự để ghép kênh vì

tất cả đầu vào đã được đồng bộ hoá; trong khi đó ghép kênh không đồng

bộ thì việc đồng bộ được tiến hành để ghép kênh bằng cách chèn xung vì

tất cả đầu vào đều được dị bộ hoá.

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 1

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 1

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 2

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 2

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 3

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 3

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 4

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 4

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 5

Công nghệ ghép kênh cấp cao trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcong_nghe_ghep_kenh_cap_cao.pdf
Tài liệu liên quan