Các hàm cơ bản trong excel

1. Hàm AND:

Cú pháp:

AND (Logical1, Logical2, .)

Các đối số:

Logical1, Logical2 là các biểu thức điều kiện.

Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

 

Các hàm cơ bản trong excel trang 1

Các hàm cơ bản trong excel trang 1

Các hàm cơ bản trong excel trang 2

Các hàm cơ bản trong excel trang 2

Các hàm cơ bản trong excel trang 3

Các hàm cơ bản trong excel trang 3

Các hàm cơ bản trong excel trang 4

Các hàm cơ bản trong excel trang 4

Các hàm cơ bản trong excel trang 5

Các hàm cơ bản trong excel trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc8 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • doccac_ham_co_ban_trong_excel.doc
Tài liệu liên quan