Bài giảng Quản lý dự án phần mềm

Mục tiêu:

 Biết được khái niệm và đặc trưng của

dự án phần mềm

 Biết được khái niệm quản lý dự án

phần mềm

 Biết được nguyên nhân thất bại của

dự án phần mềm

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 2

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 2

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 3

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 3

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 4

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 4

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 5

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf419 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_phan_mem.pdf
Tài liệu liên quan