Giáo trình thực hành powerpoint

Trong ph ầ n này, chúng ta sẽ th ực hi ệ n các công vi ệc sau:

1. Tạo m ộ t bả n trình chiế u ;

2. Tạo file trình chi ế u mới và thêm slide vào m ộ t file trình chi ế u;

3. Chè n dữ li ệ u (văn bả n, hình ả nh) vào một slide;

4. Định dạ ng văn bả n, hình ả nh;

5. Trình di ễ n th ử file trình chi ế u

Giáo trình thực hành powerpoint trang 1

Giáo trình thực hành powerpoint trang 1

Giáo trình thực hành powerpoint trang 2

Giáo trình thực hành powerpoint trang 2

Giáo trình thực hành powerpoint trang 3

Giáo trình thực hành powerpoint trang 3

Giáo trình thực hành powerpoint trang 4

Giáo trình thực hành powerpoint trang 4

Giáo trình thực hành powerpoint trang 5

Giáo trình thực hành powerpoint trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thuc_hanh_powerpoint.pdf
Tài liệu liên quan