10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng

Người ta nghĩ ra mật khẩu để bảo vệ thông tỉn tàỉ

khoản cá nhân. Nhưng có những mật khẩu không

hề an toàn chút nào.

Công ty bảo mật Internet Imperva mới đây công bố

một danh sách các mật khẩu thường được sử dụng

trên Web, cũng là những mật khẩu kém an toàn nhất.

Danh sách này dựa trên nghiên cứu rút ra từ 32 triệu

mật khẩu

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 1

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 1

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 2

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 2

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 3

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 3

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 4

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 4

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 5

10 mật khẩu dễ bị lộ mà ngưòi dùng hay sử dụng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1172 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf10_mat_khau_de_bi_lo_ma_nguoi_dung_hay_su_dung.pdf
Tài liệu liên quan