Bảo vệ máy tính

Trừ khi người ta cho bạn ngủ trong trạng thái đông lạnh suốt mấy năm vừa qua, nếu không, chắc chắn bạn đã nghe nói nhiều về máy tính và những mối đe dọa từ Internet đối với sự riêng tư của bạn. ở đâu lại chẳng nghe những chuyện về mạo nhận danh tánh, những ông chủ cay cú thọc mũi vào mọi thông tin của nhân viên, những kẻ cắp mật khẩu, kẻ quấy nhiễu chẳng bao giờ chịu buông tha bạn. Ngay chính phủ Mỹ cũng thừa nhận việc lướt trên Web có thể gây nguy hiểm đến sự riêng tư của bạn. Cứ như thể người ta đang theo dõi từng động tác nhấn chuột của bạn vậy. Mà đúng thế thật.

Bảo vệ máy tính trang 1

Bảo vệ máy tính trang 1

Bảo vệ máy tính trang 2

Bảo vệ máy tính trang 2

Bảo vệ máy tính trang 3

Bảo vệ máy tính trang 3

Bảo vệ máy tính trang 4

Bảo vệ máy tính trang 4

Bảo vệ máy tính trang 5

Bảo vệ máy tính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc12 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docbao_ve_may_tinh.doc
Tài liệu liên quan