Sưu tầm thủ thuật (Phần 2)

- Không phải chỉ IE mới có nhiều “tử huyệt” ,mà vì IE là trình duyệt phổ biến nhất Thế Giới, . Cho nênlà

mục tiêu của nhiều Hacker. ðiều ñó cũng giống như Mỹ hay xảy ra tai nạn máy bay vì họ có số lượng máy bay chiếm 1/5 thế giới.Opera & Netscape cũng có nhiều khuyết ñiểm nhưng vì không phổ biến nên không lôi cuốn các Hacker.

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 1

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 1

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 2

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 2

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 3

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 3

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 4

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 4

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 5

Sưu tầm thủ thuật (Phần 2) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf54 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfsuu_tam_thu_thuat_phan_2.pdf
Tài liệu liên quan