Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

Google là một hệ sinh thái các dịch vụ, ứng dụng

miễn phí trên mạng

Bấm vào đây để đăng nhập hoặc tạo một

Tài khoản Google

Một Tài khoản Google được đại diện bằng một địa chỉ email và mật khẩu

Tài khoản này dùng để đăng nhập vào tất cả các dịch vụ mà Google cung cấp

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf85 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_1_cac_dich_vu_cua_google_l.pdf
Tài liệu liên quan