Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7

CHỨC NĂNG

 Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

 Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó

 Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin

 Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để khai thác thuận tiện và hiệu quả

 Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống và một số phần mềm ứng dụng thông thường như trình duyệt Web, soạn thảo văn bản

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành. Windows 7 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf53 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_chuong_2_he_dieu_hanh_windows_7.pdf
Tài liệu liên quan