Trắc nghiệm môn Mạng máy tính

1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ bi ến hi ện

nay:

a. Peer - to - Peer

b. Remote Access

c. Terminal - Mainframe

d. Client - Server

2. Dị ch vụ mạng DNS dùng để:

a. Cấp đị a chỉ cho các máy trạm

b. Phân gi ải tên và đị a chỉ

c. Truyền file và dữ li ệu

d. Gửi thư đi ện tử

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 1

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 1

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 2

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 2

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 3

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 3

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 4

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 4

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 5

Trắc nghiệm môn Mạng máy tính trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf29 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1334 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdftrac_nghiem_mon_mang_may_tinh.pdf
Tài liệu liên quan