Giáo trình Tin học đại cương

Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường xuyên thu nhận, xử lý và trao đổi thông tin.

Con người đọc báo, xem truyền hình, duyệt Internet, đi tham quan, du lịch là để nhận biết

thông tin mới. Thông tin mang lại cho con người sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn về tự nhiên và xã

hội, giúp con người thực hiện hợp lý công việc cần làm để đạt đến mục đích một cách tốt nhất.

Thông tin có thể được phát sinh, được lưu trữ, đượctruyền, được tìm kiếm, được sao chép, được

xử lý; đồng thời nó cũng bị biến dạng, bị sai lệch,hoặc bị phá hủy.

Giáo trình Tin học đại cương trang 1

Giáo trình Tin học đại cương trang 1

Giáo trình Tin học đại cương trang 2

Giáo trình Tin học đại cương trang 2

Giáo trình Tin học đại cương trang 3

Giáo trình Tin học đại cương trang 3

Giáo trình Tin học đại cương trang 4

Giáo trình Tin học đại cương trang 4

Giáo trình Tin học đại cương trang 5

Giáo trình Tin học đại cương trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf186 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_tin_hoc_dai_cuong.pdf
Tài liệu liên quan