Bài giảng Thông tin thiết yếu

Để thành công trong thông tin, các yêu cầu mà chúng ta cần xem xét là:

Thông điệp mà ta muốn truyền tải,

Nguyên nhân truyền thông thông tin

Thính giả mà ta muốn hướng đến

Cách thức ta sẽ nhận được phản hồi

 

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 1

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 1

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 2

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 2

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 3

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 3

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 4

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 4

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 5

Bài giảng Thông tin thiết yếu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt33 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1178 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thong_tin_thiet_yeu.ppt
Tài liệu liên quan