Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình

Ngôn ngữ lập trình

- Lập trình?

- Ngôn ngữ lập trình?

- Phân loại ngôn ngữ lập trình?

+) Bậc cao: Pascal

+) Bậc trung: C

+) Bậc thấp (Hợp ngữ): Assembly

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 5

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 7: Lập trình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_co_so_chuong_7_lap_trinh.pdf
Tài liệu liên quan