Bài giảng Thuật ngữ Access

Access cung cấp môi trường với các tiện ích mạnh mẽ đểquản lý thông tin.

Sửdụng Access, bạn có thểthực hiện được các nhiệm vụquản trịdữliệu

khó khăn. Chương này là bước đầu tiên trong quá trình học và làm quen với

các thuật ngữcơsở, cũng nhưcách đểkhởi động và thoát khỏi Access. Bạn

sẽ được trợgiúp và nắm vững đại cương vềnhững gì có thểlàm với Access.

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 1

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 1

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 2

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 2

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 3

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 3

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 4

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 4

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 5

Bài giảng Thuật ngữ Access trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf34 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1425 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thuat_ngu_access.pdf
Tài liệu liên quan