Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản

Khái niệm thông tin

Thông tin là sự phản ánh các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan và các hoạt động của con

người trong đời sống xã hội.

 Thông tin là một thông báo hay một bản tin nhận được để làm tăng sự hiểu biết của đối tượng nhận tin về một vấn đề nào đó.

 Thông tin là cái để ta hiểu biết và nhận thức thế giới.

 Thông tin được biểu diễn bởi dữ liệu.

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 1

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 2

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 3

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 4

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 5

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf68 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_dai_cuong_chuong_1_nhung_van_de_co_ban.pdf
Tài liệu liên quan