Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn

Đặc điểm

• Phản ánh một điều gì đó

• Hai chủ thể

• Chủ thể phản ánh

• Đối tượng nhận sự phản ánh

• Được truyền đi thông qua vật mang tin

• Thông tin thì có nội dung

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Thông tin và hệ thống thông tin - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 589 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_2_thong_tin_va_he_thong_th.pdf
Tài liệu liên quan