Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động

Để giải một bài toán bằng quy hoạch động, chúng ta cần tiến hành những công việc sau:

Tìm nghiệm của các bài toán con (các trường hợp riêng) đơn giản nhất.

Tìm ra các công thức (hoặc quy tắc) xây dựng nghiệm của bài toán con thông qua nghiệm của các bài toán con cỡ nhỏ hơn.

Tạo ra một bảng để lưu giữ các nghiệm của các bài toán con. Sau đó tính nghiệm của các bài toán con theo các công thức đã tìm ra và lưu vào bảng.

Từ bảng đã làm đầy, tìm cách xây dựng nghiệm của bài toán đã cho.

 

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 1

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 1

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 2

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 2

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 3

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 3

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 4

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 4

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 5

Bài giảng Thuật toán - Quy hoạch động trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt67 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thuat_toan_quy_hoach_dong.ppt
Tài liệu liên quan