Giáo trình Access 1

Về mặt cấu trúc bảng gồm có các thành phần:

Tên riêng của bảng (Tablename)

Các thuộc tính của bảng (Fields)

Các thuộc tính của Field (Properties Field)

Các mối quan hệ với các bảng khác (Relations)

Các mẫu tin dữ liệu (Records)

Bảng được tạo từ lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.

 

Giáo trình Access 1 trang 1

Giáo trình Access 1 trang 1

Giáo trình Access 1 trang 2

Giáo trình Access 1 trang 2

Giáo trình Access 1 trang 3

Giáo trình Access 1 trang 3

Giáo trình Access 1 trang 4

Giáo trình Access 1 trang 4

Giáo trình Access 1 trang 5

Giáo trình Access 1 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt20 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1401 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptgiao_trinh_access_1.ppt
Tài liệu liên quan