Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn

Khái niệm cơ bản (1/2)

• Tổng thể (Populations) - toàn bộ các quan sát có thể có của một biến với một phân bố xác suất xác định. Số phần tử của tổng thế ký hiệu là N.

• Mẫu (Sample) - một bộ phận của tổng thể được quan sát nhờ thì nghiệm hay điều tra để nghiên cứu một tổng thế chưa biết quy luật phân bố xác suất. Mẫu gồm hữu hạn n phần tử. Số n được gọi là cỡ mẫu.

• Tần số (Frequency) - Gọi xi là các giá trị quan sát được của biến ngẫu nhiên X (i = 1, 2,.n). Số lần xuất hiện của giá trị xi trong khối dữ liệu được gọi là tần số của xi và được ký hiệu là fi.

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 9: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf21 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_9_phan_tich_du_li.pdf
Tài liệu liên quan