Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa

Đối với hầu hết người dùng, hệ thống tập tin là diện mạo dễ nhìn thấy nhất của HĐH. Nó cung cấp cơ chế cho việc lưu trữ trực tuyến và truy xuất dữ liệu, chương trình của HĐH và tất cả người dùng của hệ thống máy tính. Hệ thống tập tin gồm 2 phần

Tập hợp các tập tin (files)

Cấu trúc thư mục (directory structure)

Một số hệ thống còn có thêm phân khu (partition)

 

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 1

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 1

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 2

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 2

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 3

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 3

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 4

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 4

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 5

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tập tin và đĩa trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt51 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_nguyen_ly_he_dieu_hanh_chuong_4_quan_ly_tap_tin_va.ppt
Tài liệu liên quan