Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn

• Bài toán khẩu phần ăn

• Phải mua các loại thức ăn như thế nào để tổng chi phí bỏ ra là ít nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu về dinh dưỡng

• Bài toán lập kế hoạch sản xuất

• Phải sản xuất mỗi loại sản phẩm là bao nhiêu sao cho tổng lợi nhuận thu được từ việc bán các sản phẩm lớn nhất trong điều kiện nguyên liệu hiện có

• Bài toán vận tải

• Lập kế hoạch vận chuyển để tiền cước là nhỏ nhất, với điều kiện là mỗi cửa hàng đều nhận đủ hàng và mỗi kho đều trao hết hàng

• Bài toán đầu tư

 

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 12: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_12_bai_toan_toi_u.pdf