Tài liệu kỹ thuật VietSpider

Sựphát triển củamạnh mẽcủa Internet kéotheo hàng loạt những môhình truyềnthông

mạng như báo điện tử, blog, forum, trang thông tin cá nhân, tổ chức, cơ quan, công ty,.Tiếp

cận nguồn thông tin phong phú đó làm nảy sinh một nhu cầu: khai thác và tổng hợp hiệu quả

cácnội dung từ Internet.

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 1

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 1

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 2

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 2

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 3

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 3

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 4

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 4

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 5

Tài liệu kỹ thuật VietSpider trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf22 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_ky_thuat_vietspider.pdf
Tài liệu liên quan