Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

Khởi động Excel

1. Từ màn hình Windows

2. Di chuyển chuột đến nút Start

3. Di chuyển chuột đến All Programs

4. Từ All Programs, di chuyển chuột và mở mục

Microsoft Office

5. Tại đó, nhấp chuột vào Microsoft Excel 2010 để khởi động chương trình

Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Excel

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 8: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf57 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_8_gioi_thieu_bang_tinh_die.pdf
Tài liệu liên quan