Bài tập microsoft excel

3. HÀM NGÀY GIỜ (DATE AND TIME)

Bài 1: Dùng các Hàm Day, Month, Year và Weekday(SerialNumber) để lấy về ngày,

tháng, năm của 1 số SerialNumber và dùng hàm Date(y,m,d) để trả về dạng ngày tháng

Bài tập microsoft excel trang 1

Bài tập microsoft excel trang 1

Bài tập microsoft excel trang 2

Bài tập microsoft excel trang 2

Bài tập microsoft excel trang 3

Bài tập microsoft excel trang 3

Bài tập microsoft excel trang 4

Bài tập microsoft excel trang 4

Bài tập microsoft excel trang 5

Bài tập microsoft excel trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_microsoft_excel.pdf
Tài liệu liên quan