Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP

 Mô hình tham chiếu OSI

 Mô hình tham chiếu TCP/IP

 So sánh mô hình OSI và TCP/IP

 Đánh giá về ưu, nhược điểm của các mô hình

 

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 2

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 4

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 5

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu và giao thức TCP/IP trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt59 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mang_may_tinh_chuong_2_mo_hinh_tham_chieu_va_giao_.ppt
Tài liệu liên quan