Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối

Tính năng nhận dạng giọng nói (Personalized Speech Recognition): Trong

Windows 7, tính chính xác của Windows Speech Recognition được cải thiện, Speech

Recognition hỗtrợra lệnh cho các ứng dụng phổbiến, bạn sẽnói cho máy tính biết điều

mà bạn muốn làm. Ví dụ: Bạn có thểdễdàng làm việc với email bằng cách nói tên

người nhận và nội dung của email.

ƒ Tính năng Magnifier: Magnifier luôn luôn sẵn dùng khi bạn cần phóng to toàn bộmàn

hình hoặc một phần của nó. Nó cực kì hữu ích cho người dùng có thịlực kém hoặc gặp

khó khăn khi nhìn vào màn hình. Và nó cũng hữu ích cho những ai muốn xem một vùng

nào khó xem nào đó trên màn hình. Bạn có thểdùng chế độtoàn mình hình (full-screen

mode) đểphóng lớn toàn bộdesktop, dùng chế độLens (Lens mode) đểphóng lớn chỉ

một vùng của màn hình. Trong Windows 7, Magnifier làm việc với DirectX và hỗtrợsử

dụng bút điện tử, cảm ứng đa chạm và các phím tắt

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 1

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 1

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 2

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 2

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 3

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 3

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 4

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 4

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 5

Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf117 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhe_dieu_hanh_windows_7_nhung_tinh_nang_huu_ich_danh_cho_nguo.pdf
Tài liệu liên quan