Bài giảng Ngôn ngữ lập trình

Mục đích của môn học Ngôn ngữlập trình là cung cấp cho sinh viên một khối lượng

kiến thức tương đối hoàn chỉnh vềnguyên lí của ngôn ngữlập trình. Cùng với môn

học Tin học lí thuyết, Ngôn ngữlập trình sẽlà môn học tiên quyết đểhọc môn Trình

biên dịch. Sau khi học xong môn học này, sinh viên cần:

- Nắm được các khái niệm về đối tượng dữliệu và kiểu dữliệu. Các khía

cạnh cần nghiên cứu khi đặc tảvà cài đặt một kiểu dữliệu. Vấn đềkiểm tra

kiểu và chuyển đổi kiểu cũng cần được quan tâm.

- Nắm được các kiểu dữliệu sơcấp và có cấu trúc. Với mỗi kiểu dữliệu cần

nắm định nghĩa, đặc tảvà cách cài đặt kiểu dữliệu

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 1

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 1

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 2

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 2

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 3

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 3

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 4

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 4

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 5

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf111 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 1273 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ngon_ngu_lap_trinh.pdf
Tài liệu liên quan