Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn

Hộp thoại Data Analysis

• 19 công cụ thống kê

• 6 nhóm :

• Thống kê mô tả

• Lấy mẫu

• Kiểm định giả thiết

• Phân tích phương sai

• Hồi quy và tương quan

• Dự báo dòng thời gian

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 8: Công cụ phân tích số liệu - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 543 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_8_cong_cu_phan_ti.pdf
Tài liệu liên quan